Tag: fashionshoot

Amsterdam Rainbow Dress

AMSTERDAM RAINBOW DRESS
fotografie | 2024

ik fotografeerde Ash Shahhoud in de ‘Amsterdam Rainbow Dress’ | de Rainbow Dress is een steeds veranderend kunstwerk bestaande uit 68 vlaggen van landen waar LGBTIQ+ strafbaar is bij wet | de jurk reist over de hele wereld om aandacht te vragen voor inclusie en gelijkwaardigheid

model Ash Shahhoud is zelf als LGBTIQ+-er gevlucht uit Libanon en verblijft op dit moment in een AZC in Drenthe | de ‘Amsterdam Rainbow Dress’ is tentoongesteld in het Drents Museum