Poezie

de klei wacht - sannemaj betten-1-2   de klei wacht - sannemaj betten-2   de klei wacht - sannemaj betten-3

DE KLEI WACHT – stop-motion 
beeldgedicht / 2015   i n  o n t w i k k e l i n g
opdrachtgever – De Moanne
gedicht – Sannemaj Betten

onderdeel van het literair uitwisselingsproject ‘Poetic Potatoes’ met Valetta 2018 / te zien op het Media Art Festival 2015